Adri

Mijn naam is Adri en ik woon in het mooie dorp Sint Pancras. Al meer dan 40 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs als docent exacte vakken, vooral wiskunde en natuurkunde. Ik heb dus een ruime ervaring in het begeleiden van – en lesgeven aan leerlingen in het VMBO en de onderbouw HAVO/VWO.

Exacte vakken onder de knie krijgen is vooral een kwestie van doen, meters maken, noem ik dat. De hoeveelheid leerwerk bij wis- en natuurkunde is vaak beperkt, maar de nadruk moet liggen op het maakwerk. Dat ‘leren door doen’ probeer ik wel zo afwisselend mogelijk te maken door ook de mogelijkheden van de laptop, tablet en internet in de lessen te integreren.

Ik wil heel graag leerlingen op weg helpen en meer zelfvertrouwen geven bij de exacte vakken. Niet door ze achter op mijn fiets te nemen, maar om ze juist zelf te leren fietsen.

Dat gaat, zoals veel in het leven, met vallen en vooral weer opstaan en doorgaan.

De ondersteuning bied ik het liefst op de woensdag- en/of donderdagavond aan, maar in overleg is er veel mogelijk.

Leerlingen in de onderbouw hebben vaak het meeste baat bij een vorm van wekelijkse begeleiding over een wat langere periode. Examenkandidaten hebben soms meer baat bij een ‘boostercampagne’, een intensievere training in een korte periode voorafgaand aan hun (school)examens. Ik kijk er naar uit ook jou op deze weg te mogen begeleiden.

06 40 42 29 17