Taal in Blokjes

Taal in Blokjes is een effectief bewezen methode, die gebruikmaakt van klankregels en kleuren om de spelling inzichtelijk te maken. Kinderen met dyslexie zijn ook erg gebaat bij deze methode.

Werkwijze

Bij remedial teaching spelling starten we met een spellingonderzoek. Zo weten we wat de leerling lastig vindt, en waarom. We analyseren de gegevens en gebruiken deze om een handelingsplan te maken. We werken pragmatisch aan de hiaten en zorgen dat de lessen worden afgestemd op de behoeften van de leerling. Om datgene wat er geleerd is te borgen wordt er thuis geoefend met de uitgeleende leerspellen. De volgende les wordt er weer een nieuwe stap gemaakt in het leerproces. Zo boeken leerlingen sneller en meer resultaat dan met reguliere bijles.

Kinderen met dyslexie zijn ook erg gebaat bij deze methode.

Tarief
€69,- per sessie. Dit is incl. materiaal en de software.

De sessies worden gegeven door een gecertificeerd taalspecialist, opgeleid door F&L-expertisecentrum.

Maak een vrijblijvende afspraak
Meer weten over ons aanbod?

Neem contact op of vraag een vrijblijvend gesprek aan

`
Vraag & antwoord
Wat is het verschil tussen bijles en remedial teaching?

Bijles is letterlijk een les erbij. Bij remedial teaching wordt er eerst een onderzoek gedaan. Met de resultaten wordt er een plan van aanpak gemaakt. 

Hoe weet ik waar een basisschoolleerling staat met rekenen, spelling, begrijpend of technisch lezen?

Praktijk Meester Andreas gebruikt hier landelijk genormeerde onderzoeken voor. Je hebt dan heel overzichtelijk wat een leerling wel en niet kan. Wij zetten dan in op de hiaten van de leerling.

Mijn kind heeft dyslexie, wat nu?

Wij raden remedial teaching spelling aan. Wij zetten de methode Taal in Blokjes in, dit is een bewezen effectieve methode voor leerlingen met dyslexie. 

Wat kost remedial teaching voor de vakken spelling, rekenen, technisch lezen of begrijpend lezen?

69,- per sessie 

Hoe lang duurt een sessie remedial teaching voor spelling, rekenen, technisch lezen of begrijpend lezen?

50 minuten per sessie.

Hoe lang duurt een traject van remedial teaching?

Dit is heel verschillend. Dit kan varieren van 5 tot tientalle lessen. Maak een vrijblijvende belafspraak voor een eerlijk en gedegen advies.