Spelling op een speelse manier

Bij remedial teaching voor spelling gebruiken wij verschillende educatieve spellen om de problemen op het gebied van spelling op te lossen.

Werkwijze

Bij remedial teaching spelling starten we met een spellingonderzoek. Zo weten we wat de leerling lastig vindt, en waarom. We analyseren de gegevens en gebruiken deze om een handelingsplan te maken. We werken pragmatisch aan de hiaten en zorgen dat de lessen worden afgestemd op de behoeften van de leerling. Om datgene wat er geleerd is te borgen wordt er thuis geoefend met de uitgeleende leerspellen. De volgende les wordt er weer een nieuwe stap gemaakt in het leerproces. Zo boeken leerlingen sneller en meer resultaat dan met reguliere bijles.

Let op: is er mogelijk sprake van ernstige spel- en leesproblemen of dyslexie? Dan adviseren wij Taal in Blokjes, dit is een effectief bewezen methode.

Tarief
€69,- per sessie. Dit is incl. materiaal en de software.

De sessies worden gegeven door een gecertificeerd taalspecialist, opgeleid door F&L-expertisecentrum.

Maak een vrijblijvende afspraak
Meer weten over ons aanbod?

Neem contact op of vraag een vrijblijvend gesprek aan

`
FAQ
Wat is het verschil tussen bijles en remedial teaching?

Bijles is letterlijk een les erbij, niet meer, niet minder.

Bij remedial teaching starten we met een onderzoek. Hiermee brengen we in kaart waar een leerling op vastloopt, en waarom. We maken een analyse en een handelingsplan om pragmatisch de hiaten weg te werken. De lessen worden afgestemd op de behoeften van de leerling. Ze krijgen elke week leerspellen mee, om datgene wat er geleerd is te borgen. De week daarop kun je weer een nieuwe stap maken in het leerproces. Zo boeken onze leerlingen meer en sneller resultaat dan met reguliere bijles.

Hoe weet ik waar een basisschoolleerling staat met rekenen, spelling, begrijpend of technisch lezen?

Praktijk Meester Andreas gebruikt hier landelijk genormeerde onderzoeken voor. Je hebt dan heel overzichtelijk wat een leerling wel en niet kan. Wij zetten dan in op de hiaten van de leerling.

Mijn kind heeft dyslexie, wat nu?

Wij raden remedial teaching spelling aan. Wij zetten de methode Taal in Blokjes in, dit is een bewezen effectieve methode voor leerlingen met dyslexie. 

Wat kost remedial teaching voor de vakken spelling, rekenen, technisch lezen of begrijpend lezen?

69,- per sessie 

Hoe lang duurt een sessie remedial teaching voor spelling, rekenen, technisch lezen of begrijpend lezen?

50 minuten per sessie.

Hoe lang duurt een traject van remedial teaching?

Dit is heel verschillend. Dit kan varieren van 5 tot tientalle lessen. Maak een vrijblijvende belafspraak voor een eerlijk en gedegen advies.