JaMaRa-rekenen

Deze psychomotorische manier van rekenen is ontwikkeld voor kinderen met (ernstige) rekenproblemen. Denk daarbij aan kinderen die 23 uitspreken als 32, te lang over sommen nadenken of de tafels er maar niet inkrijgen. Er is dan vaak sprake van blokkades.

Via sensorische en bewegingsoefeningen wordt gewerkt aan het opheffen van die blokkades, pas daarna wordt de volgende stap in de ontwikkeling gezet. Deze wetenschappelijk onderbouwde methode zorgt voor een stevig fundament waarop elke rekenmethode door kan bouwen. Ook kinderen met dyscalculie zijn gebaat bij deze methode.

Werkwijze

Bij psychomotorisch rekenen starten we met een rekenonderzoek. Hiermee brengen we in kaart waar een leerling op vastloopt, en waarom. We maken een analyse en een handelingsplan om pragmatisch de hiaten weg te werken. De lessen worden afgestemd op de behoeften van de leerling. Ze krijgen elke week leerspellen mee, om datgene wat er geleerd is te borgen. De week daarop kun je weer een nieuwe stap maken in het leerproces. Zo boeken onze leerlingen meer en sneller resultaat dan met reguliere bijles.

Let op: is er geen sprake van ernstige rekenproblemen of dyscalculie? Dan adviseren wij remedial teaching rekenen.

Tarief
€82,50 per sessie. Dit is incl. materiaal en de software. 

De sessies worden gegeven door een gecertificeerd psychomotorisch leer- en gedragsspecialist, opgeleid door Breincentrum.

Maak een vrijblijvende afspraak
Meer weten over ons aanbod?

Neem contact op of vraag een vrijblijvend gesprek aan

`
FAQ
Hoe weet ik waar een basisschoolleerling staat met rekenen, spelling, begrijpend of technisch lezen?

Praktijk Meester Andreas gebruikt hier landelijk genormeerde onderzoeken voor. Je hebt dan heel overzichtelijk wat een leerling wel en niet kan. Wij zetten dan in op de hiaten van de leerling.

Mijn kind komt zeer slecht tot rekenen, of heeft dyscalculie, wat nu?

Wat raden psychomotorisch rekenen aan, dit wordt ookwel JaMaRa-rekenen genoemd. Dit is bewezen effectieve methode.

Hoe lang duurt een sessie remedial teaching voor spelling, rekenen, technisch lezen of begrijpend lezen?

50 minuten per sessie.

Hoe lang duurt een traject van remedial teaching?

Dit is heel verschillend. Dit kan varieren van 5 tot tientalle lessen. Maak een vrijblijvende belafspraak voor een eerlijk en gedegen advies.