Remedial teaching voor begrijpen lezen

Met remedial teaching voor begrijpend lezen leren leerlingen beter begrijpend lezen door teksten te overzien en leesstrategieën toe te passen.Verschillende technieken worden geoefend, zoals: mindmappen, kleuren gebruiken en gerichte (aan-)tekeningen maken.

Werkwijze

Bij remedial teaching begrijpend lezen starten we met een begrijpend lezen onderzoek. Hiermee brengen we in kaart waar de leerling vastloopt en waarom. We maken een analyse, stellen een actieplan op en werken pragmatisch aan de hiaten. De lessen worden afgestemd op de behoefte van de leerling. Hij/zij ontvangt elke week educatieve spellen om te consolideren wat hij/zij heeft geleerd. De volgende les zet je een nieuwe stap in het leren. Zo boeken onze leerlingen steeds sneller resultaat dan via reguliere bijles.

Tarief
€69,- per sessie. Dit is incl. het materiaal.

De sessies worden gegeven door een begrijpend lezen specialist. 

Maak een vrijblijvende afspraak
Meer weten over ons aanbod?

Neem contact op of vraag een vrijblijvend gesprek aan

`
FAQ
Wat is het verschil tussen bijles en remedial teaching?

Bijles is letterlijk een les erbij, niet meer, niet minder.

Bij remedial teaching starten we met een onderzoek. Hiermee brengen we in kaart waar een leerling op vastloopt, en waarom. We maken een analyse en een handelingsplan om pragmatisch de hiaten weg te werken. De lessen worden afgestemd op de behoeften van de leerling. Ze krijgen elke week leerspellen mee, om datgene wat er geleerd is te borgen. De week daarop kun je weer een nieuwe stap maken in het leerproces. Zo boeken onze leerlingen meer en sneller resultaat dan met reguliere bijles.

Hoe weet ik waar een basisschoolleerling staat met rekenen, spelling, begrijpend of technisch lezen?

Praktijk Meester Andreas gebruikt hier landelijk genormeerde onderzoeken voor. Je hebt dan heel overzichtelijk wat een leerling wel en niet kan. Wij zetten dan in op de hiaten van de leerling.

Mijn kind heeft dyslexie, wat nu?

Wij raden remedial teaching spelling aan. Wij zetten de methode Taal in Blokjes in, dit is een bewezen effectieve methode voor leerlingen met dyslexie. 

Wat kost remedial teaching voor de vakken spelling, rekenen, technisch lezen of begrijpend lezen?

69,- per sessie 

Hoe lang duurt een sessie remedial teaching voor spelling, rekenen, technisch lezen of begrijpend lezen?

50 minuten per sessie.

Hoe lang duurt een traject van remedial teaching?

Dit is heel verschillend. Dit kan varieren van 5 tot tientalle lessen. Maak een vrijblijvende belafspraak voor een eerlijk en gedegen advies.