Thea

Mijn naam is Thea Knop, ik werk ruim 35 jaar in het basisonderwijs in Alkmaar. Ik heb ervaring met lesgeven in verschillende leeftijdsgroepen.
Nadat mijn eigen kinderen de basisschool leeftijd bereikten, kreeg ik behoefte aan nieuwe uitdagingen. Ik ging allerlei cursussen en opleidingen volgen. Ik begon met de kweekvijver voor intern begeleiders. Interessant, maar mijn hart ligt meer bij het begeleiden van kinderen en de dynamiek van een groep.

Rekenen kreeg tijdens de kweekvijver meer mijn aandacht. Vervolgens ben ik mij daar in gaan specialiseren door verschillende cursussen te gaan volgen. Onder andere: Automatiseren kun je leren, De Vertaalcirkel, Op weg naar 1S, Bouwen aan een stevig rekenmuurtje, Rekencoördinator I en II. Tevens ben ik als rekenspecialist bevoegd om rekenonderzoeken af te nemen.

Tijdens de lessen in de klas geniet ik van het geven van verlengde instructie aan kinderen die dat beetje extra nodig hebben. Het is voor mij een uitdaging om, samen met de leerling, te zoeken naar een passende strategie, totdat er een twinkeling in de ogen komt en er gezegd wordt: ‘Ohhhh, moet het zo!’ Dat zijn heel mooie momenten! Vooral is het fijn om te zien dat het zelfvertrouwen van de leerling weer toeneemt en dat jij als leerkracht hier een betekenisvolle rol in speelt.
Natuurlijk heeft niet alleen rekenen mijn aandacht.

De overige vakken zoals spelling, taal en begrijpend lezen krijgen natuurlijk ook de aandacht en begeleiding die hiervoor nodig is. Ik hoop dan ook veel te kunnen betekenen voor de leerlingen in de praktijk.

06 40 42 29 17