Passend onderwijs op locatie

Alle kinderen hebben recht op onderwijs, ook als zij daarnaast extra zorg nodig hebben. Wij bieden maatwerk voor individuele of groepjes leerlingen op o.a.: basisscholen, middelbare scholen, zorgsportscholen en zorgboerderijen. We begeleiden leerlingen in onze praktijk, op jullie locatie of in extreme gevallen bij leerlingen thuis. We helpen waar nodig met de aanvraag van de subsidie bij het samenwerkingsverband.

Begeleiding op scholen en instellingen

Herken je het volgende bij de leerling?

De leerling;

 • heeft motivatieproblemen of flinke achterstanden die ingehaald moeten worden
 • kan niet naar school en zit daardoor op het moment thuis
 • past niet binnen het huidige onderwijssysteem
 • functioneert slecht in een groep. De leerling raakt snel overprikkeld, dit zorgt ervoor dat hij/zij niet tot leren komt
 • vindt school niet leuk en/of trekt een hele schoolweek niet. De leerling heeft rustmomenten om op te laden nodig 
 • heeft moeite met sociale interactie met andere leerlingen of begeleiders, dit maakt onderwijs zwaar

 

Maatwerk op het gebied van o.a.:
 • Schoolse vaardigheden
 • Motivatie
 • Angsten
 • Thuisonderwijs
 • Lezen, spelling en/of rekenen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Inhoudelijke bijlessen voor alle vakken t/m vwo 6

Maatwerk staat bij ons voorop. Ieder kind maakt zijn eigen stappen zetten en groeit in zijn eigen tempo. We werken vaak met leerlingen met speciale wensen, zoals leerlingen met: een laag IQ, hoogbegaafheid, ASS, ADHD, HSP of angsten. 

 

Aanmelding voor scholen en zorginstellingen
 1. Klik op 'belafspraak maken' of vul het contactformulier in
 2. Wij nemen gratis en vrijblijvend contact met je op 
 3. We formuleren samen met begeleiders, leerling en ouders de doelen voor de ondersteuning
 4. De subsidie-aanvraag wordt gedaan
 5. Samen bepalen we welke docent het best bij jouw kind past en wanneer de begeleiding plaatsvindt
 6. De begeleiding kan beginnen, we werken aan de gestelde doelen
 7. Aan het einde wordt er geëvalueerd

 

Tarief voor scholen en zorginstellingen

€ 71,50 of 85,- per uur. Dit wordt vaak bekostigd door het Samenwerkingsverband of de gemeente. 

Ja, ik wil jullie begeleiding
Meer weten over ons aanbod?

Neem contact op of vraag een vrijblijvend gesprek aan

FAQ
Voor welke vakken van de middelbare school geven jullie bijles?

Rekenen, wiskunde A/B/C/D, natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde, economie, maatschappij, Nederlands, Engels, Duits, Turks, Latijn, Grieks, Spaans, biologie en geschiedenis.

Komt Meester Andreas ook op school?

Ja, wij komen ook op school. Dit in de regio van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk.

Hoe werkt de subsidie aanvraag?

Als een leerling vastloopt op school, dan kan er een subsidie aangevraagd worden bij de desbetreffende consulente van het Samenwerkingsverband, iedere school heeft er een. Dit voor maximaal 43 uur aan begeleiding. Hiervoor moet er een topdossier worden aangemaakt. Op onze offerte moeten de doelen duidelijk geformuleerd zijn. Hulp nodig? Laat het ons weten, we denken graag mee. 

Hoe kan Meester Andreas ingezet worden op een basis- of middelbare school?

We bieden maatwerk op het gebied van o.a.:

 • Schoolse vaardigheden
 • Motivatie
 • Angsten
 • Thuisonderwijs
 • Lezen, spelling en/of rekenen
 • Huiswerk

Dit voor individuele of groepjes kinderen.

06 40 42 29 17