Basisschool
Middelbare school
Training
Onderzoek
Op school
Wat is het verschil tussen bijles en remedial teaching?

Bijles is letterlijk een les erbij, niet meer, niet minder.

Bij remedial teaching starten we met een onderzoek. Hiermee brengen we in kaart waar een leerling op vastloopt, en waarom. We maken een analyse en een handelingsplan om pragmatisch de hiaten weg te werken. De lessen worden afgestemd op de behoeften van de leerling. Ze krijgen elke week leerspellen mee, om datgene wat er geleerd is te borgen. De week daarop kun je weer een nieuwe stap maken in het leerproces. Zo boeken onze leerlingen meer en sneller resultaat dan met reguliere bijles.

Mijn kind heeft dyslexie, wat nu?

Wij raden remedial teaching spelling aan. Wij zetten de methode Taal in Blokjes in, dit is een bewezen effectieve methode voor leerlingen met dyslexie. 

Mijn kind komt zeer slecht tot rekenen, of heeft dyscalculie, wat nu?

Wat raden psychomotorisch rekenen aan, dit wordt ookwel JaMaRa-rekenen genoemd. Dit is bewezen effectieve methode.

Wat kost remedial teaching voor de vakken spelling, rekenen, technisch lezen of begrijpend lezen?

69,- per sessie 

Geven jullie ook les aan huis?

Ja, maar dit heeft niet de voorkeur. Onze ervaring is dat de lessen het beste resultaat geven als die bij ons in de praktijk worden gevolgd. 

Hoe lang duurt een sessie remedial teaching voor spelling, rekenen, technisch lezen of begrijpend lezen?

50 minuten per sessie.

Hoe lang duurt een traject van remedial teaching?

Dit is heel verschillend. Dit kan varieren van 5 tot tientalle lessen. Maak een vrijblijvende belafspraak voor een eerlijk en gedegen advies. 

Wat kost bijles voor leerling van de middelbare school?

Bijles voor leerlingen van de middelbare school kost tussen de 41,- en 69,-. Dit ligt aan verschillende variabelen, denk aan het vak, niveau en of de les door een student of docent gegeven wordt. 

Voor welke vakken van de middelbare school geven jullie bijles?

Rekenen, wiskunde A/B/C/D, natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde, economie, maatschappij, Nederlands, Engels, Duits, Turks, Latijn, Grieks, Spaans, biologie en geschiedenis.

Hoe lang duurt een bijles of examentraining voor middelbare scholieren?

1 uur per les.

Waar wordt er bijles gegeven in de regio Heerhugowaard?

Praktijk Meester Andreas biedt o.a. bijles en is gevestigd in Broek op Langedijk, dit ligt naast Heerhugowaard.

Mijn kind maakt geen huiswerk, wat nu?

Wij adviseren hiervoor de Ik Leer Leren training. 

Geven jullie ook Cito, NIO of IEP training?

Ja, klik hier voor meer info. 

Kan een leerling de training beter in groepjes of individueel volgen?

Er is voor beiden wat te zeggen. In groepjes leren leerlingen van elkaar. Als de training individueel gevolgd wordt heeft de trainer meer tijd en aandacht voor een leerling. 

Wat wordt getraind met neurofeedback bij autisme, HSP, concentratieproblemen en/of onoplettendheid?

Bij autisme, HSP, concentratieproblemen en/of onoplettendheid is er vaak sprake van overprikkeling, dit kan met langzame beta-golven een stuk verminderd worden. Op de hersenmeting is vaak veel trage activiteit te zien die omlaag getraind kan worden. Daardoor staat het brein minder 'open' voor prikkels, ook de concentratie neemt toe. 

Zijn de effecten van neurofeedback blijvend?

Uit onderzoek blijkt dat de effecten van neurofeedback bij ADHD blijvend zijn. Uit eigen ervaring, en die van collega's,  weten we dat dit ook bij andere klachten geldt. 

 

Hoe wordt neurofeedback bij 'peak performance' ingezet?

Met peak performance trainen we de cognitieve prestaties a.d.h.v. neurofeedback. Beter presteren op school of tijdens je studie? Neem dan contact met ons op. 

Is neurofeedback veilig?

De EEG-hersenscan bij neurofeedback is veilig; door middel van sensoren op uw hoofd wordt de hersenactiviteit aan de buitenkant van uw hoofd opgevangen. Er wordt geen straling gebruikt en u voelt er niks van.

Wat is de Ik Leer Leren methode?

Tijdens de Ik leer leren traingen leren leerlingen om te gaan met faalangst, laat zien hoe ze het beste kunnen leren & plannen en zorgt voor meer motivatie. Denk daarbij aan het ontdekken welke leerstrategieën er bij de leerling past en welke voorwaarden nodig zijn om te leren.

Hoe werkt neurofeedback?

Neurofeedback is gericht op het positief veranderen van hersenactiviteit. De EEG-band stuurt het signaal naar de computer, deze geeft de hersenactiviteit weer als hersengolven. Deze worden geassocieerd met mentale toestanden. De software wordt ingesteld met het doel de gewenste golven te belonen. De client kijkt een filmpje, de EEG-band zendt het signaal naar de software en bij de juiste golven beloont die de hersenen door het filmpje te vergroten. Hierdoor gaat het brein deze activiteit vaker vertonen.

Hoe snel werkt neurofeedback?

Bij 8 a 10 uur neurofeedback zien we de eerste effecten optreden. Dit is afhankelijk van allerlei factoren, zoals:

- de snelheid waarmee de hersenen in staat zijn om te leren

- de aard van de klacht

- hoe goed je in staat bent om de verandering waar te nemen 

Is neurofeedback bewezen?

Neurofeedback is wetenschappelijk bewezen. Het is een zeer effectieve methode voor de behandeling van AD(H)D, zowel voor jong en oud. 

Welke 3 soorten ADHD zijn er?

Type 1: Overwegend onoplettend

Type 2: Overwegend hyperactief impulsief

Type 3: Combinatie van type 1 en 2

Alle types zijn gebaat bij neurofeedback. Klik hier voor meer info. 

Hoeveel kunnen de klachten van ADHD verminderen met neurofeedback?

Met de neurofeedbacktraining van Meester Andreas verminderen ADHD-klachten zoals impulsiviteit, onoplettendheid, en/of hypergedrag. Gemiddelde klachtenvermindering na neurofeedback-training gemeten met gevalideerde vragenlijsten (Bron software Brainmarker):

 • Concentratieproblemen / onoplettendheid: 54,45%
 • Hyperactiviteit en impulsiviteit: 56,33%

Onderzoek Neurofeedback en ADHD

Kan je ADHD-medicatie afbouwen met neurofeedback?

In de meeste gevallen kun je neurofeedback inzetten in combinatie met medicatie. In overleg met de arts kan de medicatie worden afgebouwd wanneer de klachten door de training verminderen.

Hoeveel kunnen de klachten van HSP verminderen met neurofeedback?

Met de neurofeedbacktraining van Meester Andreas verminderen de klachten van HSP, inhibitieoproblemen en externe prikkelverwerking gemiddeld met 25,99%. Dit is gemeten met de gevalideerde vragenlijsten van Brainmarker. 

 

Hoeveel kunnen de klachten van autisme verminderen met neurofeedback?

Met de neurofeedbacktraining van Meester Andreas verminderen klachten van autisme gemiddeld met:

Concentratieproblemen / onoplettendheid: 54,45%
Inhibitieproblemen / externe prikkelverwerking / HSP: 25,99%
Hyperactiviteit en impulsiviteit: 56,33%

 

Dit is gemeten met de gevalideerde vragenlijsten van Brainmarker. 

Hoeveel kunnen de vermoeidheidsklachten verminderen met neurofeedback?

Met de neurofeedbacktraining van Meester Andreas wordt er gemiddeld een klachtenreductie van 56,00% minder vermoeidheid gehaald. Dit is gemeten met de gevalideerde vragenlijst van Brainmaker. 

Word je echt minder gestrest of minder angstig door neurofeedback?

Met de gevalideerde vragenlijst van Brainmarker is er geconcludeerd dat er gemiddeld 35,89% minder stress en/of angst bij volwassenen wordt ervaren door de neurofeedbacktraining van Meester Andreas. 

Welke klinische onderzoeken wijzen uit dat neurofeedback effectief is bij angst of stress?

Hier zijn enkele voorbeelden van klinische onderzoeken die bewijzen dat neurofeedback effectief is bij angst of stress:

 1. Een studie gepubliceerd in het tijdschrift "Psychiatry Research" in 2016 onderzocht het gebruik van neurofeedback bij patiënten met gegeneraliseerde angststoornis (GAS). De onderzoekers ontdekten dat neurofeedbacktraining resulteerde in significante verminderingen van GAS-symptomen en dat deze effecten tot 6 maanden na de behandeling aanhielden.

 2. In een onderzoek gepubliceerd in "Applied Psychophysiology and Biofeedback" in 2018 werd neurofeedback gebruikt om stressniveaus te verminderen bij gezonde volwassenen. De resultaten toonden aan dat deelnemers die neurofeedback ontvingen, verminderde stressniveaus rapporteerden in vergelijking met de controlegroep.

 3. Een studie uit 2013 gepubliceerd in "Journal of Attention Disorders" richtte zich op neurofeedbackbehandeling voor volwassenen met ADHD en comorbide angstsymptomen. De bevindingen toonden aan dat deelnemers na de behandeling verbeteringen in zowel ADHD- als angstsymptomen rapporteerden.

 4. Een ander onderzoek, gepubliceerd in "NeuroImage" in 2017, onderzocht het gebruik van neurofeedback bij patiënten met posttraumatische stressstoornis (PTSS). De resultaten suggereren dat neurofeedback kan bijdragen aan de normalisatie van bepaalde hersenactiviteitspatronen bij PTSS-patiënten.

Welke wetenschappelijke studies bewijzen dat neurofeedback werkt bij ADHD en ADD?

Hier zijn enkele wetenschappelijke studies die bewijzen dat neurofeedback werkt bij ADHD en ADD:

 1. Een studie gepubliceerd in "Applied Psychophysiology and Biofeedback" in 2014 onderzocht het effect van neurofeedback op kinderen met ADHD. De resultaten toonden aan dat kinderen die neurofeedbacktraining kregen, verbeteringen vertoonden in aandachts- en impulsiviteitssymptomen in vergelijking met de controlegroep.

 2. Een systematische review en meta-analyse gepubliceerd in "Clinical EEG and Neuroscience" in 2018 analyseerde gegevens uit meerdere klinische onderzoeken naar neurofeedback bij ADHD. Hoewel de resultaten varieerden tussen de studies, concludeerde de review dat er enig bewijs was voor de effectiviteit van neurofeedback bij het verminderen van ADHD-symptomen, vooral bij kinderen.

 3. Een studie gepubliceerd in "Pediatrics" in 2014 richtte zich op neurofeedbackbehandeling bij kinderen met ADHD en vergeleek deze met een actieve controlegroep. De onderzoekers vonden dat neurofeedback leidde tot verbeteringen in aandachts- en impulsiviteitssymptomen bij de behandelde kinderen.

 4. Een ander onderzoek gepubliceerd in "Journal of Clinical Psychiatry" in 2012 beoordeelde de langetermijneffecten van neurofeedback bij volwassenen met ADHD. De resultaten toonden aan dat neurofeedback gedurende 6 maanden leidde tot verbeteringen in ADHD-symptomen en dat deze verbeteringen werden gehandhaafd bij follow-up.

Wat kost een neurofeedback?

Gemiddeld kost een neurofeedbacktraject bij een psychologenpraktijk 4000,- . Dit is zo'n hoog bedrag omdat je voor elke training naar de praktijk moet. Bij ons is het volledige traject maar 950,- omdat je de training thuis doet. De resultaten zijn hetzelfde. 

Hoe weet ik waar een basisschoolleerling staat met rekenen, spelling, begrijpend of technisch lezen?

Praktijk Meester Andreas gebruikt hier landelijk genormeerde onderzoeken voor. Je hebt dan heel overzichtelijk wat een leerling wel en niet kan. Wij zetten dan in op de hiaten van de leerling.

Waarom doen jullie eerst een onderzoek bij basisschoolleerlingen voor rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen?

Het is belangrijk om eerst in kaart te brengen wat de leerling wel en niet kan. Aan de hand van de resultaten worden de sessies voorbereid, zo sluiten we aan bij de leerbehoeften. 

Komt Meester Andreas ook op school?

Ja, wij komen ook op school. Dit in de regio van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk.

Hoe werkt de subsidie aanvraag?

Als een leerling vastloopt op school, dan kan er een subsidie aangevraagd worden bij de desbetreffende consulente van het Samenwerkingsverband, iedere school heeft er een. Dit voor maximaal 43 uur aan begeleiding. Hiervoor moet er een topdossier worden aangemaakt. Op onze offerte moeten de doelen duidelijk geformuleerd zijn. Hulp nodig? Laat het ons weten, we denken graag mee. 

Hoe kan Meester Andreas ingezet worden op een basis- of middelbare school?

We bieden maatwerk op het gebied van o.a.:

 • Schoolse vaardigheden
 • Motivatie
 • Angsten
 • Thuisonderwijs
 • Lezen, spelling en/of rekenen
 • Huiswerk

Dit voor individuele of groepjes kinderen.

Stel hier jouw vraag
Velden met een * zijn verplicht
06 40 42 29 17