Meer dan bijles - basisschool

Als het herhalen van spelling voldoende is voor een basisschoolleerling, kan er gekozen worden voor bijles. Als de leerproblemen hardnekkiger zijn, is remedial teaching een geschiktere uitkomst.

Bijles spelling - Verschil tussen remedial teaching en bijles

Bijles spelling

Wij bieden remedial teaching spelling aan, daar bijles spelling niet meer is dan het herhalen van de lesstof van school. Onze ervaring is dat dit vaak niet het gewenste resultaat biedt. 

Remedial teaching spelling

Bij remedial teaching spelling starten we met een spellingonderzoek. Zo weten we wat de leerling lastig vindt, en waarom. We analyseren de gegevens en gebruiken deze om een handelingsplan te maken. We werken pragmatisch aan de hiaten en zorgen dat de lessen worden afgestemd op de behoeften van de leerling. Om datgene wat er geleerd is te borgen wordt er thuis geoefend met de uitgeleende leerspellen. De volgende les wordt er weer een nieuwe stap gemaakt in het leerproces. 

Praktijk Meester Andreas

Naast spelling bieden wij begeleiding op het gebied van rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen voor kinderen van de basisschool. Voor middelbare scholieren bieden bij bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining

Onze pratkijk is gevestigd in Broek op Langedijk, dit ligt in de buurt van Heerhugowaard, Alkmaar, Bergen, Heiloo en Sint-Pancras.

Remedial teaching spelling
Meer info over bijles spelling / remedial teaching?

Neem contact op of vraag een vrijblijvend gesprek aan

06 40 42 29 17