Taal in Blokjes

Taal in Blokjes is een effectief bewezen methode, die gebruikmaakt van klankregels en kleuren om de spelling inzichtelijk te maken. Kinderen met ernstige spel- en leesproblemen of dyslexie zijn erg gebaat bij deze methode. 

Werkwijze

Bij de start van het dyslexietraject beginnen we met een spellingonderzoek en/of technisch lezen onderzoek. Zo weten we wat de leerling lastig vindt, en waarom. We analyseren de gegevens en gebruiken deze om een handelingsplan te maken. We werken pragmatisch aan de hiaten en zorgen dat de lessen worden afgestemd op de behoeften van de leerling. Om datgene wat er geleerd is te borgen wordt er thuis geoefend met de uitgeleende leerspellen. De volgende les wordt er weer een nieuwe stap gemaakt in het leerproces. Zo boeken leerlingen sneller en meer resultaat dan met reguliere bijles.

Tarief
€82,50,- per sessie. Dit is incl. materiaal en de software.

De sessies worden gegeven door een gecertificeerd taalspecialist, opgeleid door F&L-expertisecentrum.

Maak een vrijblijvende afspraak
Meer info over bijles spelling / remedial teaching?

Neem contact op of vraag een vrijblijvend gesprek aan

`
FAQ
Wat is het verschil tussen bijles en remedial teaching?

Bijles is letterlijk een les erbij, niet meer, niet minder.

Bij remedial teaching starten we met een onderzoek. Hiermee brengen we in kaart waar een leerling op vastloopt, en waarom. We maken een analyse en een handelingsplan om pragmatisch de hiaten weg te werken. De lessen worden afgestemd op de behoeften van de leerling. Ze krijgen elke week leerspellen mee, om datgene wat er geleerd is te borgen. De week daarop kun je weer een nieuwe stap maken in het leerproces. Zo boeken onze leerlingen meer en sneller resultaat dan met reguliere bijles.

Hoe weet ik waar een basisschoolleerling staat met rekenen, spelling, begrijpend of technisch lezen?

Praktijk Meester Andreas gebruikt hier landelijk genormeerde onderzoeken voor. Je hebt dan heel overzichtelijk wat een leerling wel en niet kan. Wij zetten dan in op de hiaten van de leerling.

Mijn kind heeft dyslexie, wat nu?

Wij raden remedial teaching spelling aan. Wij zetten de methode Taal in Blokjes in, dit is een bewezen effectieve methode voor leerlingen met dyslexie. 

Hoe lang duurt een sessie remedial teaching voor spelling, rekenen, technisch lezen of begrijpend lezen?

50 minuten per sessie.

Hoe lang duurt een bijles of examentraining voor middelbare scholieren?

1 uur per les.

Hoe lang duurt een traject van remedial teaching?

Dit is heel verschillend. Dit kan varieren van 5 tot tientalle lessen. Maak een vrijblijvende belafspraak voor een eerlijk en gedegen advies. 

Waarom doen jullie eerst een onderzoek bij basisschoolleerlingen voor rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen?

Het is belangrijk om eerst in kaart te brengen wat de leerling wel en niet kan. Aan de hand van de resultaten worden de sessies voorbereid, zo sluiten we aan bij de leerbehoeften.