Bij hardnekkige leer- en/of gedragsproblemen

Bij kinderen van de basisschool onderzoeken we waar de problemen vandaan komen. Neem bijvoorbeeld het niet stil kunnen zitten, 23 als 32 uitspreken of de letters d en b omdraaien. Dit pak je aan met psychomotorisch remedial teaching. 

Werkwijze

Als gecertificeerd psychomotorisch leer- en gedragsspecialist kijk ik breed en leg dwarsverbanden tussen alle elementen, hiermee pak ik het probleem van de oorzaak aan. De holistische aanpak bestaat uit o.a. ontwikkelingspsychologie, optologie, reflexintegratietherapie, motorische remedial teaching, sensorische integratie en breinstimuleringsmethoden.

De onderzoeken:

  • Screening reflexrestanten
  • Visuele screening
  • Ruimtelijk zicht & inzicht screening
  • Auditieve screening
  • Werkgeheugen onderzoek
  • Leerstijlenonderzoek
  • Dominantie test

Aan de hand van de bevindingen stel ik een individueel oefenprogramma van 10 weken op. Gericht en spelenderwijs versterken we de hersenverbindingen, het ruimtelijk bewustzijn en het lichaamsbesef om daarmee de cognitieve en sociale vaardigheden te verbeteren.

Tarief

Totaalpakket per onderzoek: €286,-

Psychomotische remedial teaching per sessie: €85,-

Maak een vrijblijvende afspraak
Meer weten over ons aanbod?

Neem contact op of vraag een vrijblijvend gesprek aan

FAQ
Hoe weet ik waar een basisschoolleerling staat met rekenen, spelling, begrijpend of technisch lezen?

Praktijk Meester Andreas gebruikt hier landelijk genormeerde onderzoeken voor. Je hebt dan heel overzichtelijk wat een leerling wel en niet kan. Wij zetten dan in op de hiaten van de leerling.

Waarom doen jullie eerst een onderzoek bij basisschoolleerlingen voor rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen?

Het is belangrijk om eerst in kaart te brengen wat de leerling wel en niet kan. Aan de hand van de resultaten worden de sessies voorbereid, zo sluiten we aan bij de leerbehoeften. 

06 40 42 29 17