Rekensprint

Rekensprint in het kort

Rekensprint is een intensief en doelgericht programma gericht op het automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen. Deze methode is ontwikkeld voor kinderen vanaf groep 1 t/m de leerlingen van de middelbare school. Na de wekelijkse uitleg worden de rekenspellen en het weekoverzicht mee naar huis gegeven. Door de korte herhaling thuis beklijven de vaardigheden waardoor er wekelijks progressie gemaakt wordt.

Werkwijze

  1. Eenmalig intake en onderzoek (60 minuten)
  2. Wekelijkste Rekensprintsessie in de praktijk (60 minuten)
  3. 4 dagen een kwartier thuis oefenen met de rekenspellen

Wij werken met een beveiligd logboek via Googledrive. Je krijgt toegang zodat je deze 24/7 kunt inzien. Hier kun je o.a. de oefeningen & het huiswerk vinden, maar ook de handelingsplannen, bevindingen en progressie worden hier wekelijks in verwerkt.

Onze zoon heeft sinds een paar maanden les van Andreas middels de rekensprint methode. De spelletjes die onderdeel uitmaken van de lesstof en ‘de bakjes’, oftewel een stapel kaartjes met sommen van toenemende moeilijkheid, stimuleren hem om met plezier aan het rekenen te slaan. Door het huiswerk dat meegegeven wordt en dagelijks in goed afgestemde hoeveelheid moet worden gedaan, blijft de stof ook echt hangen en zie je dat hij deze kennis ook in zijn dagelijkse schoolwerk toepast. In deze korte tijd is hij met sprongen vooruit gegaan en meer dan klaar voor het volgende schooljaar!

Chantal Hoogervorst

Chantal Hoogervorst


Tarieven

  • Eenmalig profielrekenonderzoek Bareka*
  • Wekelijkste ondersteuningssessie in de praktijk (60 minuten)

€ 67,- per uur

* Om zicht te krijgen op de cruciale aspecten van de rekenvaardigheid nemen we de profieltoets rekenen af.  Dit gaat over: rekenvaardigheden en begrip van getallen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigingen, delen, breuken, procenten, kommagetallen, metriek stelsel, tijd en geld. Met deze informatie werken we gericht om de hiaten op te vullen. De intake en het onderzoek duren 60 minuten. Het analyseren van het onderzoek en het opstellen van een handelingsplan duurt ook 60 minuten.

Chat openen
Kan ik je helpen?
Hoi, kan ik je ergens mee helpen?