Rekenproblemen in kaart brengen

Dit onderzoek geeft zicht op de cruciale aspecten van de rekenvaardigheden en is voor leerlingen die moeite hebben met rekenen. Denk bijvoorbeeld aan 23 uitspreken als 32, lang over sommen nadenken of moeite hebben hebben met het automatiseren van de tafels. 

Werkwijze

Rekenvoorwaarden onderzoek

De onderdelen die wij testen:

 • ontwikkelingsfase
 • getalbegrip tot 20
 • conservatie en richtingshandelen
 • inzicht in getalstructuur
 • werkgeheugen
 • ruimtelijk inzicht
 • lateralisatie

Rekenvaardigheden onderzoek

De onderdelen die wij testen:

 • getalbegrip tot 1.000.000
 • optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen
 • geld
 • tijd/klokkijken
 • metriek stelsel
 • grafieken


Stappenplan

 1. Intakegesprek: we bepalen samen welk onderzoek geschikt is
 2. Rekenonderzoek
 3. Adviesgesprek

De uitslag wordt overzichtelijk uitgewerkt. In één opslag wordt duidelijk waar de hiaten liggen. Tijdens het adviesgesprek bespreken we de best passende mogelijkheden om de hiaten weg te werken. De mogelijkheden zijn Rekensprint, JaMaRa-rekenen of een combinatie daarvan.


Tarief

Totaalpakket: €286,-

Ja, ik wil dat mijn kind beter kan rekenen
Meer weten over ons aanbod?

Neem contact op of vraag een vrijblijvend gesprek aan

FAQ
Hoe weet ik waar een basisschoolleerling staat met rekenen, spelling, begrijpend of technisch lezen?

Praktijk Meester Andreas gebruikt hier landelijk genormeerde onderzoeken voor. Je hebt dan heel overzichtelijk wat een leerling wel en niet kan. Wij zetten dan in op de hiaten van de leerling.

Waarom doen jullie eerst een onderzoek bij basisschoolleerlingen voor rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen?

Het is belangrijk om eerst in kaart te brengen wat de leerling wel en niet kan. Aan de hand van de resultaten worden de sessies voorbereid, zo sluiten we aan bij de leerbehoeften. 

06 40 42 29 17