ASS in de klas

School kan een uitdaging zijn, zeker voor kinderen ASSS. Met de juiste ondersteuning kan een leerling gewoon op school functioneren, ook zonder medicatie.

 

Sociale interactie, gedrag en interesses

ASS staat voor 'Autisme Spectrum Stoornis.' Het is een neurologische ontwikkelingsstoornis die invloed kan hebben op de sociale interactie, gedrag en interesses. De 'spectrum' staat voor de verschillende symptomen en de mate en ernst waarin deze voorkomen, deze kunnen sterk variëren.

 

ASS in een notendop

Kinderen met ASS kunnen het lastig vinden om sociale interacties aan te gaan en deze signalen te grijpen, en het aangaan van vriendschappen. Daarbij kan de verbale en/of non-verbale commicatie moeizaam verlopen. Ze kunnen de neiging hebben tot repetitief gedrag en hele specifieke of beperkte interesses hebben. Daarbij kunnen ze over- of ondergevoelig zijn voor prikkels, zoals geluid, licht, aanraking of smaak.

 

Mijn kind heeft ASS, hoe nu verder? 

Interventies, zoals gedragstherapie en aanpassingen op school, kunnen heel nuttig zijn om de schoolgang te verbeteren.Daarbij adviseren wij neurofeedback. Neurofeedback is een alternatief voor medicatie en gesprekstherapie. Het is een techniek die de hersengolven traint om de prikkelverwerking te verbeteren. Hierdoor verminderen de symptomen van ASS.

Meer informatie over neurofeedback
Meer weten over Neurofeedback?

Neem contact op of vraag een vrijblijvend gesprek aan

06 40 42 29 17