ADHD in de klas

School kan een uitdaging zijn, zeker voor kinderen ADHD. Voorbeelden van de extra uitdagingen zijn: snel afgeleid zijn, slordigheidsfouten maken en moeite hebben om op de beurt te wachten. Met de juiste ondersteuning kan een leerling gewoon op school functioneren, ook zonder medicatie.

 

Onoplettend, hyperactief en/of impulsief

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dit betekent 'aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit' in het Nederlands. Het brein van iemand met ADHD reageert eerder op prikkels, dit kan leiden tot lagere concentratie, impulsiviteit en/of hyperactiviteit. Er zijn 3 types ADHD; overwegend onoplettend, overwegend hyperactief/impulsief en de combinatie van type 1 en 2.

 
Onoplettend (type 1)
 • moeite met aandacht behouden
 • snel afgeleid
 • slordigheidsfouten maken
 • veel dingen tegelijk doen, dingen niet afmaken
 • vergeetachtig zijn
 • spullen kwijtraken
Hyperactivitief en impulsief (type 2)
 • overmatig beweeglijk
 • rusteloos
 • moeite hebben met ontspannen 
 • het lastig vinden om te wachten
 • moeite met plannen en organiseren
 • impulsiviteit op sociaal vlak, sociaal onhandig

 

Mijn kind heeft ADHD, hoe nu verder? 

ADHD een neurobiologische aandoening en dus geen gebrek aan intelligentie. Met de juiste ondersteuning kunnen leerlingen met ADHD succesvol functioneren op school. Er zijn een aantal mogelijkheden waaronder psycho-educatie, medicatie of neurofeedback. Neurofeedback is een alternatief voor medicatie en gesprekstherapie. Het is een techniek die de hersengolven traint om de aandacht en concentratie te verbeteren. Hierdoor verminderen de symptomen van ADHD.

Meer informatie over neurofeedback
Meer weten over Neurofeedback?

Neem contact op of vraag een vrijblijvend gesprek aan

FAQ
Wat wordt getraind met neurofeedback bij autisme, HSP, concentratieproblemen en/of onoplettendheid?

Bij autisme, HSP, concentratieproblemen en/of onoplettendheid is er vaak sprake van overprikkeling, dit kan met langzame beta-golven een stuk verminderd worden. Op de hersenmeting is vaak veel trage activiteit te zien die omlaag getraind kan worden. Daardoor staat het brein minder 'open' voor prikkels, ook de concentratie neemt toe. 

Zijn de effecten van neurofeedback blijvend?

Uit onderzoek blijkt dat de effecten van neurofeedback bij ADHD blijvend zijn. Uit eigen ervaring, en die van collega's,  weten we dat dit ook bij andere klachten geldt. 

 

Welke 3 soorten ADHD zijn er?

Type 1: Overwegend onoplettend

Type 2: Overwegend hyperactief impulsief

Type 3: Combinatie van type 1 en 2

Alle types zijn gebaat bij neurofeedback. Klik hier voor meer info. 

Kan je ADHD-medicatie afbouwen met neurofeedback?

In de meeste gevallen kun je neurofeedback inzetten in combinatie met medicatie. In overleg met de arts kan de medicatie worden afgebouwd wanneer de klachten door de training verminderen.

Welke klinische onderzoeken wijzen uit dat neurofeedback effectief is bij angst of stress?

Hier zijn enkele voorbeelden van klinische onderzoeken die bewijzen dat neurofeedback effectief is bij angst of stress:

 1. Een studie gepubliceerd in het tijdschrift "Psychiatry Research" in 2016 onderzocht het gebruik van neurofeedback bij patiënten met gegeneraliseerde angststoornis (GAS). De onderzoekers ontdekten dat neurofeedbacktraining resulteerde in significante verminderingen van GAS-symptomen en dat deze effecten tot 6 maanden na de behandeling aanhielden.

 2. In een onderzoek gepubliceerd in "Applied Psychophysiology and Biofeedback" in 2018 werd neurofeedback gebruikt om stressniveaus te verminderen bij gezonde volwassenen. De resultaten toonden aan dat deelnemers die neurofeedback ontvingen, verminderde stressniveaus rapporteerden in vergelijking met de controlegroep.

 3. Een studie uit 2013 gepubliceerd in "Journal of Attention Disorders" richtte zich op neurofeedbackbehandeling voor volwassenen met ADHD en comorbide angstsymptomen. De bevindingen toonden aan dat deelnemers na de behandeling verbeteringen in zowel ADHD- als angstsymptomen rapporteerden.

 4. Een ander onderzoek, gepubliceerd in "NeuroImage" in 2017, onderzocht het gebruik van neurofeedback bij patiënten met posttraumatische stressstoornis (PTSS). De resultaten suggereren dat neurofeedback kan bijdragen aan de normalisatie van bepaalde hersenactiviteitspatronen bij PTSS-patiënten.

Welke wetenschappelijke studies bewijzen dat neurofeedback werkt bij ADHD en ADD?

Hier zijn enkele wetenschappelijke studies die bewijzen dat neurofeedback werkt bij ADHD en ADD:

 1. Een studie gepubliceerd in "Applied Psychophysiology and Biofeedback" in 2014 onderzocht het effect van neurofeedback op kinderen met ADHD. De resultaten toonden aan dat kinderen die neurofeedbacktraining kregen, verbeteringen vertoonden in aandachts- en impulsiviteitssymptomen in vergelijking met de controlegroep.

 2. Een systematische review en meta-analyse gepubliceerd in "Clinical EEG and Neuroscience" in 2018 analyseerde gegevens uit meerdere klinische onderzoeken naar neurofeedback bij ADHD. Hoewel de resultaten varieerden tussen de studies, concludeerde de review dat er enig bewijs was voor de effectiviteit van neurofeedback bij het verminderen van ADHD-symptomen, vooral bij kinderen.

 3. Een studie gepubliceerd in "Pediatrics" in 2014 richtte zich op neurofeedbackbehandeling bij kinderen met ADHD en vergeleek deze met een actieve controlegroep. De onderzoekers vonden dat neurofeedback leidde tot verbeteringen in aandachts- en impulsiviteitssymptomen bij de behandelde kinderen.

 4. Een ander onderzoek gepubliceerd in "Journal of Clinical Psychiatry" in 2012 beoordeelde de langetermijneffecten van neurofeedback bij volwassenen met ADHD. De resultaten toonden aan dat neurofeedback gedurende 6 maanden leidde tot verbeteringen in ADHD-symptomen en dat deze verbeteringen werden gehandhaafd bij follow-up.

Wat kost een neurofeedback?

Gemiddeld kost een neurofeedbacktraject bij een psychologenpraktijk 4000,- . Dit is zo'n hoog bedrag omdat je voor elke training naar de praktijk moet. Bij ons is het volledige traject maar 950,- omdat je de training thuis doet. De resultaten zijn hetzelfde. 

06 40 42 29 17