Spellingproblemen in kaart brengen

Dit onderzoek zetten wij in bij leerlingen die moeite hebben met spelling. Denk daarbij aan fouten bij de lange en korte klank, de d en b omdraaien en moeite hebben met tweetekenklanken (iu schrijven i.pv. ui).

Werkwijze

Om de spellingvaardigheid overzichtelijk te krijgen gebruiken wij het PI-dictee. De woorden en spellingcategorieën die getoetst worden zijn geordend in de volgorde waarin deze categorieën op de basisschool worden aangeleerd.

Stappenplan

  1. Intakegesprek
  2. Spellingonderzoek
  3. Adviesgesprek

De uitslag wordt overzichtelijk uitgewerkt. In één opslag wordt duidelijk waar de hiaten liggen. Tijdens het adviesgesprek bespreken we de best passende mogelijkheden om de hiaten weg te werken.

Tarief

Totaalpakket: €286,-

Ja, ik wil dat mijn kind beter kan spellen
Meer weten over ons aanbod?

Neem contact op of vraag een vrijblijvend gesprek aan

FAQ
Hoe weet ik waar een basisschoolleerling staat met rekenen, spelling, begrijpend of technisch lezen?

Praktijk Meester Andreas gebruikt hier landelijk genormeerde onderzoeken voor. Je hebt dan heel overzichtelijk wat een leerling wel en niet kan. Wij zetten dan in op de hiaten van de leerling.

Waarom doen jullie eerst een onderzoek bij basisschoolleerlingen voor rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen?

Het is belangrijk om eerst in kaart te brengen wat de leerling wel en niet kan. Aan de hand van de resultaten worden de sessies voorbereid, zo sluiten we aan bij de leerbehoeften. 

06 40 42 29 17