Tarieven

 • 5 trainingen van 1,5 uur in groepsverband 182,50 (incl. materiaal)
 • 5 trainingen individueel 357,50 (incl. materiaal)
 • Losse lessen individueel 65,-
 • JaMaRa rekenonderzoek*, eenmalig 210,-
 • Ondersteuningssessie €35,- per 2 weken

* Dit bestaat uit intake, 60 minuten onderzoek met kind, materiaal, verslaglegging en bespreking met ouders: o.a. vaststellen hoeveelheid begrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek, rekenvaardigheden bekijken, instaptoets om reken automatiseringsniveau te bepalen, dominantieprofiel bekijken, ruimtelijk (in)zicht screenen, bespreken uitkomsten, bespreken doelen en opstellen handelingsplan.

 • Intake + Taal in Blokjes-onderzoek eenmalig € 230,- *
 • 1 uur taal in blokjes les € 65,- of € 67,50 bij een abonnement voor de TiB-reader **

*(afnemen, nakijken en analyseren testen, a.d.h.v. de uitslag het startniveau bepalen en het handelingsplan schrijven, incl. materialen voor het toetsen. Ook krijg je er een luxe kistje bij met blokjes, stiften, blokboekje en een spiekpen gratis bij. De bevindingen worden schriftelijk gedeeld.)

**(wordt aanbevolen. De TiB-reader wordt gebruikt om digitale teksten te coderen, zodat er thuis en op school a.d.h.v. TiB gelezen kan worden)

 • 5 lessen: 40,- per les
 • 10 lessen: 37,50 per les

Deze lessen kunnen ook per 2 leerlingen verzorgd worden. De prijzen p.p.:

 • 5 lessen: 30,- per les
 • 10 lessen: 27,50 per les
 • 5 lessen: 40,- per les
 • 10 lessen: 37,50 per les

Deze lessen kunnen ook per 2 leerlingen verzorgd worden. De prijzen p.p.:

 • 5 lessen: 30,- per les
 • 10 lessen: 27,50 per les
 • 20,- per uur
 • Huiswerkbegeleiding wordt per 10 uur gefactureerd
 • 5 trainingen: 45,- per training
 • 10 trainingen 42,50 per training

Deze trainingen kunnen ook per 2 leerlingen verzorgd worden. De prijzen p.p.:

 • 5 trainingen 37,50 per training
 • 10 trainingen 35,- per training

Lessen/begeleiding voor leerlingen/studenten met bijvoorbeeld AD(H)D, ASS, gedragsproblemen, leer- of motivatieproblemen.

 • (S)Primair onderwijs 62,50 per uur
 • (S)Voortgezet onderwijs 65,- per uur
 • 5 lessen: 45,- per les
 • 10 lessen: 42,50 per les
 • 5 lessen: 70,- per uur/les
 • 10 lessen/uren: 65,- per uur/les
 • 5 lessen: 70,- per uur/les
 • 10 lessen/uren: 65,- per uur/les

Hier geldt een starttarief van 25,- voor.
Prijs is in overleg.

Hier wordt een uur van de lessenkaart voor gebruikt.

Afmelden

U kunt zich tot tenminste 24 uur voor de afgesproken afspraak kosteloos afmelden. Een niet of niet binnen 24 uur afgezegde afspraak zijn wij genoodzaakt in rekening te brengen.

Mail ons

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden.