Tarieven

 • Losse les van 1 uur individueel 67,-
 • 5 x 1,5 uur training in groepsverband 215,- (incl. materiaal), niet beschikbaar
 • 5 x 1 uur training in duo’s 282,50 (incl. materiaal)
 • 5 x 1 uur training individueel 367,50 (incl. materiaal)
 • Eenmalig 1 uur onderzoek en 1 uur opstellen handelingsplan*
 • 1 uur Rekensprint € 67,-

*(afnemen, nakijken en analyseren testen, a.d.h.v. de uitslag het startniveau bepalen en het handelingsplan schrijven, incl. materialen voor het toetsen. De bevindingen worden schriftelijk gedeeld.)

 • Eenmalig JaMaRa-rekenonderzoek*
 • Ondersteuningssessie van 30 minuten per 2 weken

 

 • 30 min JaMaRa = 36,-

 

*Dit bestaat uit intake, 60 minuten onderzoek met kind en 60 minuten voor het analyseren van het onderzoek en het opstellen van een handelingsplan. Dit gaat over: vaststellen hoeveelheid begrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek, rekenvaardigheden bekijken, automatiseringsniveau te bepalen, dominantieprofiel bekijken, ruimtelijk (in)zicht screenen.

 • Eenmalig 1 uur onderzoek en 1 uur opstellen handelingsplan*
 • 1 uur Taal in Blokjes € 67,-
 • 4,50 voor het werkboek

*(afnemen, nakijken en analyseren testen, a.d.h.v. de uitslag het startniveau bepalen en het handelingsplan schrijven, incl. materialen voor het toetsen. De bevindingen worden schriftelijk gedeeld.)

 • 6 lessen van 67,- per uur
 • 5 lessen van 1 uur:  67,- per uur
 • 10 lessen van 1 uur: 65,- per uur

Reguliere lessen:

 • 5 lessen: 41,- per les
 • 10 lessen: 38,50 per les

Deze lessen kunnen ook per 2 leerlingen verzorgd worden. De prijzen p.p.:

 • 5 lessen: 31,- per les
 • 10 lessen: 28,50 per les

 

Remedial teaching: (aanbevolen)

 • 10 lessen van 1 uur: 67,- per les (1 uur nodig voor het plan van aanpak)
 • 5 lessen: 41,- per les
 • 10 lessen: 38,50 per les

Deze lessen kunnen ook per 2 leerlingen verzorgd worden. De prijzen p.p.:

 • 5 lessen: 31,- per les
 • 10 lessen: 28,50 per les
 • 5 lessen: 46,50,- per les
 • 10 lessen: 43,50 per les

Deze lessen kunnen ook per 2 leerlingen verzorgd worden. De prijzen p.p.:

 • 5 trainingen 38,50 per training
 • 10 trainingen 36,- per training
 • 5 trainingen: 46,50 per training
 • 10 trainingen 43,50 per training

Deze trainingen kunnen ook per 2 leerlingen verzorgd worden. De prijzen p.p.:

 • 5 trainingen 38,50 per training
 • 10 trainingen 36,- per training

Lessen/begeleiding voor leerlingen/studenten met bijvoorbeeld AD(H)D, ASS, gedragsproblemen, leer- of motivatieproblemen.

 • (S)Primair onderwijs en (S)voortgezet onderwijs 65,- per uur
 • 5 lessen: 46,50 per les
 • 10 lessen: 43,50 per les
 • 5 lessen: 72,- per uur/les
 • 10 lessen/uren: 67,- per uur/les

Hier wordt een uur van de lessenkaart voor gebruikt.

Afmelden

U kunt zich tot tenminste 24 uur voor de afgesproken afspraak kosteloos afmelden. Een niet of niet binnen 24 uur afgezegde afspraak zijn wij genoodzaakt in rekening te brengen.

Continuïteit van het leerproces

Eén-op-één onderwijs is de meest efficiënte onderwijsvorm om leerlingen verder te helpen. Deze individuele benadering geeft leerkrachten de kans om ondersteuning te geven op de leergebieden waar de leerling moeite mee heeft. Zo is het mogelijk om achterstanden in relatief korte tijd in te lopen. De leerkracht geeft uitleg, oefeningen op het juiste niveau en zorgt voor gevarieerde herhaling van de leerstof. Een zekere continuïteit is hierbij echter onontbeerlijk. Bij een frequente onderbreking van de instructie en begeleiding, zal de leerkracht vooral bezig zijn met de herhaling van het voorgaande. Het wordt dan moeilijk om nieuwe leerstof te behandelen, aangezien de basis onvoldoende beheerst wordt. Dat leerlingen soms ziek worden is onoverkomelijk. Het is echter in het belang van de leerling dat de bijles zo vaak mogelijk doorgang vindt.

Mail ons

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden.10.00 uur11.00 uur12.00 uur13.00 uur14.00 uur15.00 uur16.00 uur17.00 uur18.00 uur

10.00 uur11.00 uur12.00 uur13.00 uur14.00 uur15.00 uur16.00 uur17.00 uur18.00 uur

10.00 uur11.00 uur12.00 uur13.00 uur14.00 uur15.00 uur16.00 uur17.00 uur18.00 uur

10.00 uur11.00 uur12.00 uur13.00 uur14.00 uur15.00 uur16.00 uur17.00 uur