Tarieven

Onder remedial teaching valt:

 • JaMaRa-rekenen
 • Taal in Blokjes
 • Rekensprint
 • Connect & RALFI

Tarieven

 • Eenmalig 1 uur onderzoek en 1 uur opstellen handelingsplan*
 • 1 uur remedial teaching € 67,-

*(afnemen, nakijken en analyseren testen, a.d.h.v. de uitslag het startniveau bepalen en het handelingsplan schrijven, incl. materialen voor het toetsen. De bevindingen worden schriftelijk gedeeld.)

Ik Leer Leren:

 • Losse les van 1 uur individueel € 67,-
 • 5 x 1,5 uur training in groepsverband € 215,- (incl. materiaal), niet beschikbaar
 • 5 x 1 uur training in duo’s € 282,50 (incl. materiaal)
 • 5 x 1 uur training individueel € 367,50 (incl. materiaal)

Alle teksten de baas of Speel je vaardig: 

 • 6 lessen van € 67,- per uur

Cito-/NIO-/IEP-training:

 • 5 lessen van 1 uur: € 67,- per uur
 • 10 lessen van 1 uur: € 65,- per uur

Reguliere lessen:

 • 5 lessen: € 41,- per les
 • 10 lessen: € 38,50 per les

Deze lessen kunnen ook per 2 leerlingen verzorgd worden. De prijzen p.p.:

 • 5 lessen: € 31,- per les
 • 10 lessen: € 28,50 per les

Vmbo alle klassen, havo/vwo tot en met jaar 3:

 • 5 lessen: € 41,- per les
 • 10 lessen: € 38,50 per les

Privéles middelbare school havo 4/5 en vwo 4/5/6:

 • 5 lessen: € 46,50,- per les
 • 10 lessen: € 43,50 per les
 • 5 trainingen: € 46,50 per training
 • 10 trainingen € 43,50 per training

Deze trainingen kunnen ook per 2 leerlingen verzorgd worden. De prijzen p.p.:

 • 5 trainingen € 38,50 per training
 • 10 trainingen € 36,- per training

Lessen/begeleiding voor leerlingen/studenten met bijvoorbeeld AD(H)D, ASS, gedragsproblemen, leer- of motivatieproblemen.

 • (S)Primair onderwijs en (S)voortgezet onderwijs € 65,- per uur

Hier wordt een uur van de lessenkaart voor gebruikt.


Afmelden

U kunt zich tot tenminste 24 uur voor de afgesproken afspraak kosteloos afmelden. Een niet of niet binnen 24 uur afgezegde afspraak zijn wij genoodzaakt in rekening te brengen.

Eén-op-één onderwijs is de meest efficiënte onderwijsvorm om leerlingen verder te helpen. Deze individuele benadering geeft leerkrachten de kans om ondersteuning te geven op de leergebieden waar de leerling moeite mee heeft. Zo is het mogelijk om achterstanden in relatief korte tijd in te lopen. De leerkracht geeft uitleg, oefeningen op het juiste niveau en zorgt voor gevarieerde herhaling van de leerstof. Een zekere continuïteit is hierbij echter onontbeerlijk. Bij een frequente onderbreking van de instructie en begeleiding, zal de leerkracht vooral bezig zijn met de herhaling van het voorgaande. Het wordt dan moeilijk om nieuwe leerstof te behandelen, aangezien de basis onvoldoende beheerst wordt. Dat leerlingen soms ziek worden is onoverkomelijk. Het is echter in het belang van de leerling dat de les zo vaak mogelijk doorgang vindt.

Mail ons

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden.


Chat openen
Kan ik je helpen?
Hoi, kan ik je ergens mee helpen?