Psychomotorische remedial teaching

Psychomotorische remedial teaching in het kort


Als het ‘tig’ keer herhalen van de lesstof niet werkt moet je het op een andere manier aanpakken. Als leer- en/of gedragsproblemen hardnekkig zijn onderzoek ik wat de oorzaak van het probleem is. Neem bijvoorbeeld het niet stil kunnen zitten, moeite hebben met rekenen of de letters d en b omdraaien. Het fundament moet stevig genoeg zijn voordat je in groep 3 leert lezen, spellen en rekenen. Als de basis niet staat, als er een onderdeel niet sterk genoeg is, ontstaan er problemen.

Als psychomotorisch leer- en gedragsspecialist kijk ik breed en leg dwarsverbanden tussen alle elementen zodat ik de oorzaak van het probleem aan kan pakken. De holistische aanpak bestaat uit o.a. ontwikkelingspsychologie, optologie, reflexintegratietherapie, motorische remedial teaching, sensorische integratie en breinstimuleringsmethoden.

 • Leesproblemen of dyslexie
 • Spellingsproblemen
 • Rekenproblemen of dyscalculie
 • Motorische onhandigheid
 • Ruimtelijke ontwikkelingsproblemen
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Visuele verwerkingsproblemen
 • Handschriftproblemen
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Faalangst
 • Concentratieproblemen
 • Hoogsensitiviteit
 • Gedragsproblemen (bijv. ADD, ADHD of autisme)
 • Werkgeheugen-problemen
 • Gevoelig voor licht, geluid of aanraking

De onderzoeken


Bij de intake vraag ik hoe de zwangerschap en de geboorte is verlopen. Daarbij is de ontwikkeling in de jonge jaren van belang. Aan de hand van het gesprek bepalen we wat er getest moet worden, zo komen de oorzaken van de problemen direct op tafel.

Primaire reflexen zijn de eerste onbewuste bewegingen van een kind. Deze bewegingen vormen de start van de neuro-senso-motorische ontwikkeling. Elke beweging heeft een doel waarbij er een logische volgorde is in de ontwikkeling. Bij de juiste motorische ontwikkeling worden de verbindingen in de hersenen aangelegd die nodig zijn voor de schoolse vaardigheden en de executieve functies.

Met dit onderzoek testen we o.a.:
• Symmetrische Tonische Nek Reflex
• Asymmetrische tonische Nek Reflex
• Tonische Labyrint Reflex
• Moro
• Spinale Galant Reflex
• Landau
• Hoofdrichtingsreflex

Hier kijken we naar verschillende ‘vaardigheden’ van de ogen. Maken de ogen bijvoorbeeld de goede oogsprongen? Ziet het kind letters bewegen, of slaat het soms een woord of regel over?

Met dit onderzoek testen we o.a.:
• Oogvolgbeweging
• Oogsamenwerking
• Convergeren/divergeren
• Accommoderen
• Scannen
• Perifere zicht
• Saccadische oogbewegingen
• Oogdominantie
• Visuele informatieverwerking

Kijken doe je met je ogen, zien doe je met je hersenen. Je kunt dus scherpe ogen hebben of een bril dragen, maar nog steeds niet goed zien. Visueel vaardig zijn is een van de vijf onderdelen van het fundament.

De afwijking zelf is goed in kaart te brengen via een optometrische test. Daarnaast speelt vaak de neurologische ontwikkeling een rol in dit verhaal. De ongeremde reflexrestanten kunnen een enorm negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht.

Auditieve vaardigheden spelen een grote rol bij het lezen en spellen. Als een kind een trage auditieve verwerkingssnelheid heeft kan het bijvoorbeeld de les niet goed volgen.

Het kan zijn dat het werkgeheugen de oorzaak is van het leerprobleem. Denk daarbij aan kinderen die spellen blijven lezen of de tafels maar niet kunnen onthouden.

Met dit onderzoek krijg je inzichtelijk wat voor type jij bent en hoe jij het beste leert. Aan de hand daarvan krijg je handige tools mee die passen bij jouw leerstijl. Zo wordt school veel leuker!

Deze test is gebaseerd op de meervoudige intelligentie-theorie van de Amerikaanse onderwijspsycholoog Howard Gardner. De acht intelligenties op een rij:

 • Verbaal-linguïstisch: gevoelig zijn voor taal
 • Visueel-ruimtelijk: een goed geheugen voor beelden
 • Logisch-mathematisch: sterk zijn in logisch nadenken
 • Naturalistisch-ecologisch: belangstelling voor de natuur
 • Muzikaal-ritmisch: gevoelig voor geluid
 • Interpersoonlijk: goed in het begrijpen van anderen
 • Intrapersoonlijk: zelfkennis opdoen
 • Lichamelijk-kinesthetisch: een doener die leert door te ervaren

Met dominantie wordt hier de dominantie van: de hersenen, handen, voeten, ogen en oren bedoeld. In onze westerse samenleving is het ideaal als onze linkerhersenhelft en de rest rechts dominant is. Zo niet, dan kunnen er blokkades ontstaan. Denk daarbij aan kinderen die de d/b omdraaien, slordig schrijven, dyslectisch zijn etc.


Het traject


Met de bevindingen van het gesprek en het onderzoek wordt er een individueel oefenprogramma van 10 weken opgesteld.

Gericht en spelenderwijs werken we aan het versterken van de hersenverbindingen, het ruimtelijk bewustzijn, het lichaamsbesef om daarmee de cognitieve en sociale vaardigheden te verbeteren. Met deze holistische aanpak is de kans op slagen vele malen groter dan wanneer er gewerkt wordt vanuit één onderzoeksgebied.

Elke week wordt er 45 minuten in de praktijk geoefend. De oefeningen moeten thuis verder geoefend worden. Na de 10 lessen is er een mogelijkheid om te evalueren.

Tarieven


Kom je er niet uit? Schroom niet en neem contact met mij op. Ik denk graag mee over wat de beste keus is voor jouw kind.

 • Elk los onderzoek incl. rapportage € 276,-
 • Elke week 1 sessie € 82,50
Chat openen
Kan ik je helpen?
Hoi, kan ik je ergens mee helpen?