Begrijpend lezen problemen in kaart brengen

Dit onderzoek zetten wij in bij leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen. Denk daarbij aan een laag woordenschat of het niet goed teruglezen in de tekst. 

Werkwijze

Om de vaardigheden van het begrijpend lezen in kaart te krijgen gebruiken wij het landelijk genormeerd onderzoek SVT. We maken een diagnostisch analyse die niet beperkt blijft tot de bepaling van het niveau, maar ook kijkt naar de aspecten:

 • Letterlijk begrip
 • Tekstverwijzing
 • Tekstverband
 • Volgorde der gebeurtenissen
 • Schematiseren
 • Herkennen van alinea’s
 • Conclusie en evaluatie
 • Kennis van tekstsoorten
 • Voorspellend lezen

Stappenplan

 1. Intakegesprek
 2. Spellingonderzoek
 3. Adviesgesprek
  De uitslag wordt overzichtelijk uitgewerkt. In één opslag wordt duidelijk waar de hiaten liggen. Tijdens het adviesgesprek bespreken we de best passende mogelijkheden om de hiaten weg te werken.

Tarief

Totaalpakket: €286,-

Ja, ik wil dat mijn kind beter kan lezen
Meer weten over ons aanbod?

Neem contact op of vraag een vrijblijvend gesprek aan

FAQ
Hoe weet ik waar een basisschoolleerling staat met rekenen, spelling, begrijpend of technisch lezen?

Praktijk Meester Andreas gebruikt hier landelijk genormeerde onderzoeken voor. Je hebt dan heel overzichtelijk wat een leerling wel en niet kan. Wij zetten dan in op de hiaten van de leerling.

Waarom doen jullie eerst een onderzoek bij basisschoolleerlingen voor rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen?

Het is belangrijk om eerst in kaart te brengen wat de leerling wel en niet kan. Aan de hand van de resultaten worden de sessies voorbereid, zo sluiten we aan bij de leerbehoeften. 

06 40 42 29 17