Basisschool bijles

Bijles, remedial teaching of psychomotorische remedial teaching?


Het verschil tussen bijles, remedial teaching en psychomotorische remedial teaching is de benadering. Bijles is gericht op het herhalen van de lesstof. Remedial teaching is gericht op wat een kind nodig heeft om vooruitgang te boeken. Het richt zich niet alleen op wat een kind moet leren, maar ook op welke manier hij dit het beste kan leren. Bij psychomotorische remedial teaching onderzoeken en behandelen we de kern van het probleem. Het fundament staat of valt met de motoriek en reflexen, visuele en auditieve vaardigheden en het werkgeheugen.

Als voor uw kind herhaling voldoende is, kan er gekozen worden voor bijles. Wanneer de leerproblemen van uw kind hardnekkiger zijn, is (psychomotorische) remedial teaching een passendere uitkomst.

Bijles is een herhaling van lesstof die op school al eerder aangeboden is. Dit is voor kinderen die moeite hebben met een bepaald onderdeel van rekenen, begrijpend lezen, taal of spelling. Ze hebben de stof niet goed genoeg begrepen, omdat het tempo in de les te hoog ligt, omdat ze de uitleg van de leerkracht niet begrijpen of omdat er niet genoeg geoefend is. In de les wordt de stof nogmaals rustig doorgenomen.

Deze les is gericht op het leerproces; er wordt in kaart gebracht hoe een kind leert en welke denkstappen het maakt tijdens het maken van oefeningen. Er worden nieuwe vaardigheden en strategieën aangeleerd om de stof goed te begrijpen en toe te passen. De lessen worden afgestemd op de behoeften van de leerling.

Klik op de link voor meer informatie:

Rekenen
Rekensprint – rekenbasisvaardigheden & automatiseren

Spelling
Taal in Blokjes – spelling- & leesondersteuning

Begrijpend lezen
Alle teksten de baas! – begrijpend lezen in 6 stappen

Technisch lezen
Connect & RALFI – effectief sneller leren lezen

Cito-/NIO/IEP-training
Voorbereiding voor belangrijke toetsmomenten

Als leer- en/of gedragsproblemen hardnekkig zijn onderzoek ik wat de oorzaak van het probleem is. Neem bijvoorbeeld het niet stil kunnen zitten, moeite hebben met rekenen of de letters d en b omdraaien. Het fundament moet stevig genoeg zijn voordat je in groep 3 leert lezen, spellen en rekenen. Als de basis niet staat, als er een onderdeel niet sterk genoeg is, ontstaan er problemen.

De holistische aanpak bestaat uit o.a. ontwikkelingspsychologie, optologie, reflexintegratietherapie, motorische remedial teaching, sensorische integratie en breinstimuleringsmethoden.

Lees hier meer over psychomotorische remedial teaching

Werkwijze


  1. Eenmalig intake (60 minuten)
  2. Wekelijkse bijles in de praktijk of via Skype (60 minuten)

Wij werken met een beveiligd logboek via Googledrive. Je krijgt toegang zodat je deze 24/7 kunt inzien. Hier kun je o.a.  bevindingen en progressie vinden.

Ik ben Romy en ik ben 12 jaar oud. Ik heb moeite met rekenen, spelling en begrijpend lezen. Meester Andreas geeft me hiervoor een keer per week bijles. Hij legt op een ontspannen manier alles uit en leert me trucjes om opgaven op een makkelijke manier te begrijpen. Op school merk ik dat ik mijn oefeningen makkelijker kan maken. Via een logboek worden mijn ouders op de hoogte gehouden van wat we geoefend hebben. Ik krijg ook huiswerk mee. Ik vind het leuk om naar de bijlessen van meester Andreas te gaan.


Tarieven privé bijles


  • 5 lessen: € 44,- per les
  • 10 lessen: € 41,- per les
Chat openen
Kan ik je helpen?
Hoi, kan ik je ergens mee helpen?