Alle teksten de baas!

Inhoud training

In 6 gevarieerde lessen van een uur leert een leerling een tekst te overzien en verschillende leesstrategieën toe te passen. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je hersenen leren, hoe je ogen lezen en hoe je dit kan combineren. Verschillende technieken worden geoefend, zoals mindmappen, kleuren gebruiken en gerichte (aan-)tekeningen maken. Deze methode is voor zowel beelddenkers als taaldenkers goed in te zetten. Voor leerlingen en studenten vanaf groep 5 t/m mbo.

Tarief:  6 lessen van € 67,- per uur


Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen essentieel. Door na te denken over de tekst en jezelf voortdurend vragen te stellen worden verbanden gelegd waardoor inzicht en overzicht ontstaat. Je snapt de tekst, ziet het voor je en kan het in je eigen woorden navertellen.

Begrijpend lezen en andere vakken

Begrijpend lezen is de basis voor vrijwel alle schoolvakken. Bij rekenen en wiskunde is het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet begrijpen hoe de som in elkaar zit, daarna kun je deze pas uitrekenen. Bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur moet je begrijpen wat je leest, alleen dan kun je je de leerstof eigen maken.


Opbouw

les 1: Ogen & kijken, nauwkeurig lezen

les 2: Stappenplan, mindmap technieken

les 3: Woordenschat, lateralisatie

les 4: Verwijswoorden & verbindingswoorden

les 5: Vragen beantwoorden

les 6: Inzet andere vakken

Er wordt gericht huiswerk meegegeven, zodat hetgeen wat in de praktijk is aangeleerd thuis verder geoefend wordt.


Chat openen
Kan ik je helpen?
Hoi, kan ik je ergens mee helpen?