Taal in Blokjes

Taal in Blokjes in het kort

Taal in Blokjes, voor kinderen die moeite hebben met spelling en/of lezen. Kinderen met dyslexie zijn erg gebaat bij deze methode. De wetenschappelijk bewezen methode zorgt voor een stevig fundament, waarop elke methode door kan bouwen.

De methode maakt gebruik van klankregels en kleuren. Deze komen elke keer terug in het leuke en uitdagende materiaal zoals bordspelletjes, kaartspelletjes en blokjes. Er wordt in korte tijd resultaat gezien waardoor kinderen meer zelfvertrouwen krijgen.

Werkwijze

  1. Eenmalig intake en onderzoek (60 minuten)
  2. Wekelijkste Taal in Blokjes sessie in de praktijk (60 minuten)
  3. Thuis het geleerde oefenen

Wij werken met een beveiligd logboek via Googledrive. Je krijgt toegang zodat je deze 24/7 kunt inzien. Hier kun je o.a. de oefeningen & het huiswerk vinden, maar ook de handelingsplannen, bevindingen en progressie worden hier wekelijks in verwerkt.

Sinds onze zoon Taal in Blokjes bij Andreas volgt is de weerzin tegen taal en spelling, voortkomend uit het niet geïnspireerd raken van de methodiek die de school hanteert, volledig verdwenen. Het bouwen van de klankgroepen van woorden in blokjes maakt taal visueel, aantrekkelijk en daardoor logisch. De woordspelletjes, je eigen memorie maken als methodiek om inprenting van woorden te bewerkstelligen en het ook thuis consequent werken met het kleuren van woorden stimuleren hem om te willen en kunnen presteren. Hij heeft enorme stappen gemaakt in enkel 6 weken en wij zijn dan ook uitermate tevreden met de lessen en het resultaat.

Chantal Hoogervorts

Chantal Hoogervorts


Tarieven

  • Eenmalig TiB onderzoek (PI-dictee)*
  • Wekelijkste ondersteuningssessie in de praktijk (60 minuten)

€ 67,- per uur

€ 4,50 voor het werkboek

* Om zicht te krijgen op de cruciale aspecten van de spelvaardigheden nemen we het PI-dictee af. Met deze informatie werken we gericht om de hiaten op te vullen. De intake en het onderzoek duren 60 minuten. Het analyseren van het onderzoek en het opstellen van een handelingsplan duurt ook 60 minuten.

Chat openen
Kan ik je helpen?
Hoi, kan ik je ergens mee helpen?