Taal in Blokjes

In het kort

Taal in Blokjes, voor kinderen die moeite hebben met spelling en/of lezen. Kinderen met dyslexie zijn erg gebaat bij deze methode. De wetenschappelijk bewezen methode zorgt voor een stevig fundament, waarop elke methode door kan bouwen.

Wat houdt Taal in Blokjes in?

  • Gaat uit van klanken en werkt met klankregels
  • Gebruikt kleuren voor klanken, hierdoor wordt de structuur zichtbaar en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd
  • Het is een cognitieve, taalkundige methode voor technisch lezen en spellen
  • Het is een multi-sensorieele methode (auditief, visueel, tactiel en motorisch)

Aanvullende informatie

De methode is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek. Taal in Blokjes is een evidence based interventie als voortraject voor een doorverwijzing naar de specialistische dyslexiezorg en is erkend bij de NKD.

Klik hier voor meer informatie en publicatie over taal en blokjes.


Tarieven

  • Eenmalig 1 uur onderzoek en 1 uur opstellen handelingsplan*
  • 1 uur Taal in Blokjes € 67,-
  • 4,50 voor het werkboek

*(afnemen, nakijken en analyseren testen, a.d.h.v. de uitslag het startniveau bepalen en het handelingsplan schrijven, incl. materialen voor het toetsen. De bevindingen worden schriftelijk gedeeld.)