Raymond

Hallo, ik ben Raymond en ik werk als leerkracht in een bovenbouwklas van een basisschool in Heerhugowaard. In 2013 behaalde ik mijn lesbevoegdheid op de PABO en ik heb in de loop der tijd lesgegeven aan kinderen van verschillende leeftijden op verschillende scholen. Het afgelopen jaar heb ik, naast het geven van reguliere lessen, kinderen met leerachterstanden of ontwikkelingsstoornissen begeleid.

In 2015 ben ik gestart met de masteropleiding Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Naast de modules over wetenschappelijke onderzoeksmethodiek, leer ik veel over de gangbare leertheorieën en over het ontwerpen van onderwijs op micro-, meso- en marco-niveau. Ik richt me in het bijzonder op leefstijl-factoren die van invloed zijn op de leerprocessen en ontwikkeling van het brein. Momenteel ben ik de opleiding aan het afronden door het verrichten van een onderzoek naar de invloed van staand leren op het creatieve denken van leerlingen in het MBO.

Als leerkracht en onderwijskundige vind ik het boeiend om leerprocessen van kinderen te optimaliseren. Dit werkt verreweg het beste in één-op-één situaties waarbij de leerkracht directe effectieve feedback kan geven om het leren te sturen. Het leerproces kan verder worden geoptimaliseerd door gebruik te maken van onderwijsaanpakken die daadwerkelijk bewezen effectief zijn. Toch is ieder kind anders en dien je steeds op zoek te gaan naar het actuele ontwikkelingsniveau van het kind en de manier waarop het de leerstof het beste verwerkt. Wanneer het kind echter sprongen begint te maken, zie je het zelfvertrouwen en het plezier in het leren toenemen. Dit geeft mij veel voldoening en ervaar ik als meest zinvolle aspect van mijn beroep.

Mail ons

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden.10.00 uur11.00 uur12.00 uur13.00 uur14.00 uur15.00 uur16.00 uur17.00 uur18.00 uur

10.00 uur11.00 uur12.00 uur13.00 uur14.00 uur15.00 uur16.00 uur17.00 uur18.00 uur

10.00 uur11.00 uur12.00 uur13.00 uur14.00 uur15.00 uur16.00 uur17.00 uur18.00 uur

10.00 uur11.00 uur12.00 uur13.00 uur14.00 uur15.00 uur16.00 uur17.00 uur