LeesMatrix

Leesmatrix in het kort


De Leesmatrix is een remediërende leesmethode voor kinderen met lees- en spellingproblemen. Met deze methode is de koppeling tussen het verwerken van de visuele en auditieve informatie en het verbaliseren ervan de sleutel om tot lezen te kunnen komen.

Als een kind niet meekomt met het reguliere onderwijs is het zaak om het leren lezen op een andere manier aan te pakken. De normale aanpak van hakken en plakken is dan niet toereikend. Voor deze kinderen is beter om woorden als een geheel object te leren herkennen. Kinderen met bijvoorbeeld dyslexie of TOS zijn erg gebaat bij deze methode.

Bij deze aanpak worden het woordbeeld, de woordverklanking en de betekenis gekoppeld. We leren ze lezen zoals ze leerden spreken, in een keer het gehele woord als een plaatje met daarbij de betekenis.

We beginnen met de 51 basiswoorden. Deze worden met allerlei technieken meester gemaakt. De technieken die we gebruiken maken we passend  door te kijken naar de kenmerken van het kind. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met welke hersenhelft dominant is, de auditieve en visuele verwerkingssnelheid en of het kind radend of spellend leest.

Het onderzoek


Hier kijken we naar verschillende ‘vaardigheden’ van de ogen, de dominantie en de lateralisatie. Maken de ogen bijvoorbeeld de goede oogsprongen en is de koppeling tussen de linker- en de rechterhersenhelft goed genoeg ontwikkeld?

 • Saccadische oogbewegingen
 • Richten
 • Accommoderen
 • Oogsamenwerking
 • Lateralisatie

Hier kijken we o.a. naar de auditieve verwerkingssnelheid. We gebruiken hiervoor de AudioVariaTest.

Primaire reflexen zijn de eerste onbewuste bewegingen van een kind. Deze bewegingen vormen de start van de neuro-senso-motorische ontwikkeling. Elke beweging heeft een doel waarbij er een logische volgorde is in de ontwikkeling. Bij de juiste motorische ontwikkeling worden de verbindingen in de hersenen aangelegd die nodig zijn voor de schoolse vaardigheden en de executieve functies.

Onderdelen:

 • Symmetrische Tonische Nek Reflex
 • Asymmetrische tonische Nek Reflex
 • Tonische Labyrint Reflex
 • Moro
 • Spinale Galant Reflex
 • Landau
 • Hoofdrichtingsreflex

We kijken hier of het kind rijp genoeg is om te leren lezen en spellen. We kijken naar vaardigheden als nazeggen, opschrijven en lezen


Tarieven


 • Eenmalig Schrijfmotorische screening* € 276,-

* Dit bestaat uit intake, 45 minuten onderzoek met kind, het uitwerken van het profiel en de adviezen en het adviesgesprek

 • Wekelijkse ondersteuningssessie in de praktijk (50 minuten) € 82,50 per sessie

Dit is incl. al het materiaal waar je thuis mee mag oefenen. Het traject duurt 10 weken, je mag hierna een duidelijke progressie verwachten.

Chat openen
Kan ik je helpen?
Hoi, kan ik je ergens mee helpen?