Supervisie ontwikkeling kinderen

Het doel van supervisie

Het onderwijssysteem verandert, klassen worden groter, niveaus lopen uiteen, kinderen met gedragsproblemen bijven langer op de reguliere basisscholen en ga zo verder. Hierdoor kan het zijn dat niet elk kind de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft.

Hier komen wij in beeld. Wij zorgen ervoor dat hij/zij de school goed doorloopt. Dit komt de motivatie en ontwikkeling ten goede. Lees hieronder over de aanpak.


Professionele Aanpak

We houden een intakegesprek. Daaruit moet blijken wat de doelen en de uitstroomverwachtingen zijn van ouders.

We bestuderen elk nieuw schoolrapport, daaruit maken wij een rapportage. Mochten er vragen zijn van onze kant, dan worden deze meegegeven aan de ouders voor de oudergesprekken.

Waar mogelijk analyseren wij de toetsen, sporen we hiaten op en gaan we op zoek naar mogelijkheden om deze te dichten.

Mocht een leerling lager scoren dan verwacht, dan stellen we ouders op de hoogte en bieden wij extra oefenmateriaal aan om thuis  te gebruiken. Mocht dit niet voldoende zijn, dan bieden wij privéles aan in onze praktijk.

Nauw contact met de desbetreffende school is gewenst

Mail ons

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden.