Dyscalculie-begeleiding / JaMaRa-rekenen

In het kort

JaMaRa-rekenen leert kinderen van groep 3 t/m 8 op een leuke, bewegelijke manier om alsnog, opnieuw of beter rekenen.  De wetenschappelijk bewezen methode zorgt  voor een stevig fundament, waarop elke rekenmethode door kan bouwen. Kinderen met dyscalculie zijn erg gebaat bij deze methode.

Wat houdt JaMaRa-rekenen in?

Als een kind een rekenachterstand heeft opgelopen of dyscalculie heeft, dan onderzoeken we eerst welke blokkades er zijn. Via verschillende sensorische en bewegingsoefeningen wordt gewerkt aan het opheffen van die blokkades en vervolgens kan een volgende stap in de ontwikkeling gezet worden.

JaMaRa gaat terug naar de basis. Dit houdt in dat een kind (opnieuw) begint met rekenen, van 0 tot en met 10. Wanneer dit fundament goed gelegd is, wordt er verder gerekend, eerst tot 20, daarna tot 100. Er wordt gewerkt met 3D materiaal, wat opgevolgd wordt door 2D materiaal, om tenslotte abstract te eindigen.
De eenduidige strategie die hierbij aangeleerd wordt, vormt daarna de basis van alle verdere rekenontwikkeling.

Deze methode is gebaseerd op diverse wetenschappelijke inzichten en is ontwikkeld door Will Missot, van het Centrum voor Nieuwe Leerstrategieën (CNLS).


Jamara is opgedeeld is 4 stappen:

  1. Eenmalig intake
  2. Eenmalig onderzoek (60 minuten)
  3. Ondersteuningssessie in de praktijk, eens in de 2 weken (30 minuten)
  4. Thuis oefenen (elke dag 5 á 10 minuten)

Tarieven

  • JaMaRa-rekenonderzoek*, eenmalig 210,-
  • Ondersteuningssessie van 30 minuten per 2 weken €36,-

* Dit bestaat uit intake, 60 minuten onderzoek met kind, materiaal, verslaglegging en bespreking met ouders: o.a. vaststellen hoeveelheid begrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek, rekenvaardigheden bekijken, instaptoets om reken automatiseringsniveau te bepalen, dominantieprofiel bekijken, ruimtelijk (in)zicht screenen, bespreken uitkomsten, bespreken doelen en opstellen handelingsplan.

Mail ons

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden.10.00 uur11.00 uur12.00 uur13.00 uur14.00 uur15.00 uur16.00 uur17.00 uur18.00 uur

10.00 uur11.00 uur12.00 uur13.00 uur14.00 uur15.00 uur16.00 uur17.00 uur18.00 uur

10.00 uur11.00 uur12.00 uur13.00 uur14.00 uur15.00 uur16.00 uur17.00 uur18.00 uur

10.00 uur11.00 uur12.00 uur13.00 uur14.00 uur15.00 uur16.00 uur17.00 uur