Basisschool

Bijles *

Hier wordt gebruik gemaakt van reguliere boeken en aanvullend materiaal. We kijken naar waar het kind op dit moment is op school en haken daarop aan. Als we kiezen voor pre-teaching (vooruitkijken naar de stof), dan is het handig om de boeken van school mee te nemen.

We werken hier aan de vakken die de leerling moeilijk vindt. Dat kan begrijpend- en technisch lezen, rekenen, spelling of de zaakvakken zijn.

Vanaf 38,50 per uur

Remedial teaching **

Hier gaan we eerst op zoek naar de hiaten door middel van een aantal testen. Aan de hand van de resultaten maken we een specifiek handelingsplan. We gaan op zoek naar materiaal dat naadloos aansluit aan de behoeften van het kind. Doorgaans zijn door deze gerichte aanpak minder lessen nodig dan de reguliere bijlessen.

JaMaRa-rekenen *- getalbegrip a.d.h.v. beweging

Rekensprint – rekenbasisvaardigheden & automatiseren

Taal in Blokjes – spelling- & leesondersteuning

Connect & RALFI – technisch lezen

* hier gelden andere prijzen

Vanaf 67,- per uur

Kortdurende trainingen ***

Deze trainingen duren maximaal 6 uur en zijn heel divers.

 

Cito-/NIO-training – Voorbereiding voor toetsmomenten

Ik Leer Leren – Leren leren op een leuke manier

Alle teksten de baas! – Begrijpend lezen in 6 stappen

67,- per uur


Sinds 3 maanden heeft mijn dochter van 10 jaar bijles. Wij merken dat Romy meer zelfverzekerd in de klas is en ook zo thuiskomt van school. De extra aandacht die ze krijgt voor de lesstof geeft haar juist dat extra zetje. Heel belangrijk, de lessen bij Andreas vindt ze leuk en ze kan goed uitleggen wat ze heeft geleerd. Het is pittig om na een schooldag nog 1,5 uur les te krijgen, maar door de manier van lesgeven houdt ze het goed vol, wij gaan lekker door bij Andreas, want het werkt!

Romy Groep 6

Romy Groep 6

Klik hier voor meer recensies.


Procedure

Intakegesprek

Gewoonlijk beginnen we met een gratis en vrijblijvend intakegesprek met u en uw kind. Dit doen we in de praktijk, maar het kan ook telefonisch. We bepalen samen waar de hiaten liggen, of waar de coaching op gericht moet zijn. Het is handig om het schoolwerk, de boeken en de cijfers bij de hand te hebben. We geven aan of wij hiermee kunnen helpen of niet. Als het veilig en vertrouwd voelt, kunnen we de uren plannen.

Tijdens de les

We gaan aan het werk met de onderdelen die uw kind moeilijk vindt. Als er een toets/examen aankomt, kunnen we heel gericht oefenen. Als het nodig is, geven we aan het einde van de les coaching op het gebied van plannen.

Na de les

In de meeste gevallen geven we tips en/of huiswerk mee, gericht op het behalen van de vooraf bepaalde doelstellingen. Na de les typen we een logboek, hier staat alles in wat we behandeld hebben. Je krijgt na de eerste les toegang tot dit logboek, via Google drive. Zo heb je altijd en overal inzicht.

Waarom?

Het onderwijs verandert. De groepen worden groter en de kinderen met een beperking gaan in de meeste gevallen naar het reguliere onderwijs. Het gevolg van dit alles is dat uw kind minder aandacht krijgt. Er is vaak te weinig tijd voor de leerkracht om iets nog eens duidelijk uit te leggen, op individueel niveau.

Veel kinderen vinden het moeilijk om de motivatie op te brengen om te leren, of om huiswerk te maken. School wordt vaak gezien als saai, te makkelijk of te moeilijk. Dit mondt vaak uit in ruzies thuis, slechte cijfers of een verkeerd beeld over school. Hierdoor halen kinderen vaak niet alles eruit wat erin zit.

Mail ons

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden.10.00 uur11.00 uur12.00 uur13.00 uur14.00 uur15.00 uur16.00 uur17.00 uur18.00 uur

10.00 uur11.00 uur12.00 uur13.00 uur14.00 uur15.00 uur16.00 uur17.00 uur18.00 uur

10.00 uur11.00 uur12.00 uur13.00 uur14.00 uur15.00 uur16.00 uur17.00 uur18.00 uur

10.00 uur11.00 uur12.00 uur13.00 uur14.00 uur15.00 uur16.00 uur17.00 uur